Iin alueen vanhemmat ry

Twitter-aikajanan näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

 

Iin alueen vanhemmat ( aik. Iin koulujen vanhempainyhdistys) on perustettu kesällä 2008. Yhdistys syntyi, kun eri koulujen vanhemmat huomasivat, että on paljon asioita, jotka koskevat kaikkia kouluja ja koululaisia ja niihin on helpompi vaikuttaa ja ottaa kantaa kaikki yhdessä. Yhdistyksessä on jäseninä koululaisten ja päivähoitolasten vanhempia ja koulujen omia yhdistyksiä ja toimikuntia.

Yhdistyksen tarkoituksena vahvistaa  vanhempien ja vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä lasten kasvuympäristöön vaikuttamisessa, edistää kasvatuskumppanuutta, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia sekä edistää vanhempien mielipiteiden esiin tulemista koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

Yhdistyksemme

  • järjestää tapaamisia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia
  • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
  • tiedottaa opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä asioista ja vanhempainyhdistysten toiminnasta
  • pitää yhteyksiä opetushallintoon, muihin viranomaisiin ja kunnallisiin päättäjiin
  • toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa
  • seuraa kunnallista päätöksentekoa ja osallistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen toiminta-alueellaan.

Yhdistys tekee yhteistyötä Iin kunnan eri toimielinten kanssa. Olemme puoluepoliittisesti ja uskonnolliselta vakaumukselta sitoutumattomia. Yhdistys on Suomen Vanhempainliiton jäsen.

 

 

 

 

 

Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.